Tjenester

 Kontakt ellers politidistriktet der du bor eller oppholder deg for informasjon om hvor du kan søke om pass.

I perioden april til august kan det være lange køer på passkontorene. Du må derfor være forberedt på å bli henvist til å søke om pass i eget politidistrikt fordi distriktene ønsker å prioritere egne passøkere. I denne perioden kan leveringstiden på pass være lenger enn garantitiden på 10 arbeidsdager.

Huskeliste når du skal søke om pass

 • Gyldig legitimasjon, se nedenfor
 • Søker må ha norsk fødselsnummer
 • Eventuelle fullmakter hvis du skal søke om pass til barn, fullmaktskjema (samtykke) finnes under linken til høyre på siden
 • Tidligere pass skal innleveres når det søkes om nytt pass
 • Kort (ikke kredittkort) eller kontant betaling av passgebyr
 • Pass koster kr 450 for personer over 16 år
 • Pass koster kr 270 for barn under 16 år

Alle som skal søke om pass må møte personlig.

Gyldig legitimasjon

Politiet kan kreve fremlagt den dokumentasjon som er nødvendig for å fastsette rett identitet. Som et utgangspunkt er det gamle passet ditt tilstrekkelig legitimasjon hvis det er gyldig eller det er mindre enn tre måneder siden det utløp. Er det første gang du skal ha pass, eller mer enn tre måneder siden det gamle passets gyldighetstid utløp, bør du ha med følgende legitimasjon:

 • Gyldig norsk førerkort eller minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer
 • Eventuelt tidligere utløpte pass
 • Statsborgervedtak hvis du tidligere har vært utenlandsk statsborger
 • Politiet kan kreve at du har med deg en myndig norsk statsborger med gyldig norsk pass som skriftlig kan bekrefte din identitet. Dette er alene ikke nok, men kan vektlegges  i tillegg til annen dokumentasjon som kan bekrefte din identitet.

Ved søknad om pass til barn må foreldre med foreldreansvar kunne bevise  sin identitet. 

Pass på alle utenlandsreiser

Vi anbefaler at du tar med pass på alle utenlandsreiser, også på reiser innenfor Schengen-området. Kun pass er gyldig som reise- og id-dokument utstedt av norske myndigheter og bekreftelse på norsk statsborgerskap. Fly- og fergeselskaper og hoteller krever ofte pass ved innsjekking. Selv om norske borgere ikke er underlagt regulær passplikt ved grensepasseringer innen Schengen-området, forekommer det av og til kontroller av reisedokumenter og identifikasjonspapirer. Grensekontroll på indre Schengen-grenser kan bli innført på kort varsel.

Sjekk gyldighetstid for pass på Utenriksdepartementets landsider.

Reiser mellom nordiske land

Selv om det er passfrihet i Norden kan du ved grensepasseringer bli bedt om å sannsynliggjøre at du er nordisk borger. Vi anbefaler at du har med pass eller gyldig førerkort på reiser mellom nordiske land. 

Barn som reiser sammen med sine foreldre behøver ikke egen legitimasjon, så lenge de foresatte kan vise legitimasjon, men pass eller annen legitimasjon kan bidra til å forkorte ventetiden og lette kontrollen. Det samme gjelder barn uten legitimasjon på gruppereise, som for eksempel idrettslag og skoleklasser.

I tillegg kan transportører be om legitimasjon ved ombordstigning på fly, tog, buss eller båt, eller ved innsjekking på overnattingssteder. Her må de reisende selv undersøke hvilke krav som stilles til legitimasjon.

Samme navn i billett og pass

NB! Husk at billett og pass må være utstedt i samme navn. Har du endret navn, og flybilletten er utstedt i ditt nye navn, må du påregne problemer ved innsjekking på fly hvis du benytter pass med tidligere navn.

Fødested

Opplysningene i passet skal være i samsvar med opplysningene i Folkeregisteret.

Hvis fødestedet ikke er lagt inn i folkeregisteret, skal fødestedet i passet angis med det fødelandet som står i folkeregisteret.

Dokumentasjon av statsborgerskap

For å få norsk pass må søkeren dokumentere sin identitet og sitt norske statsborgerskap. Dokumentasjon av statsborgerskapet gjelder først og fremst personer som tidligere har hatt utenlandsk statsborgerskap.

Norsk statsborgerskap er en forutsetning for å få norsk pass. Spørsmål om statsborgerskap må rettes til Utlendingsdirektoratet, se link til høyre.

Tap av statsborgerskap

Du mister ditt norske statsborgerskap når du får annet lands statsborgerskap hvis du har søkt om statsborgerskapet, eller har samtykket uttrykkelig i å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. 

Har du vært bosatt i utlandet det meste av livet ditt, kan du ha mistet ditt norske statsborgerskap ved fylte 22 år. Informasjon om dette finner du på utlendingsdirektoratets nettsider.

Har du mistet ditt norske statsborgerskap må du melde fra til norske myndigheter.

Søknad om norsk pass i utlandet

Er du norsk statsborger kan du ta kontakt med nærmeste ambassade eller konsulat i det landet du bor eller oppholder deg i for å søke om pass.

Gå til lokalinformasjon