Politiets nettpatrulje finner du på Facebook.

Nettpatruljen tar i mot informasjon eller tips om kriminalitet på internett.

Politiets nettpatrulje – Kripos er en del av satsningen vi har kalt Politiets tilstedeværelse på internett. Vi ønsker å drive et åpent, forebyggende politiarbeid på en plattform der vi møter folk flest. Vi ønsker å være en premissleverandør for trygg og god nettbruk og et synlig politi som er tilgjengelig for folk på internett.

  • Nettpatruljen er betjent på dagtid.
  • Du kan ikke levere anmeldelser eller søknader til Nettpatruljen.