Oslo politidistrikt

Endring av politiets lokale organisering

Nærpolitireformen skal gi et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. Politidirektoratet har besluttet ny lokal organisering av norsk politi. Færre lensmannskontor skal frigi tid og ressurser til politiets kjerneoppgaver: forebygging, etterforskning og beredskap.

Nytt pass - Politihuset på Grønland

Nytt pass - Politihuset på Grønland

Finn en ledig time som passer deg i god tid før du skal reise.

Langåpen publikumsvakt på Grønland

Oslo politidistrikts langåpne politivakt (åpent alle dager fra kl.08-23) holder til på Grønland politistasjon.

Sykkelauksjoner

Det arrangeres sykkelauksjoner torsdag 16. februar og torsdag 2. mars.

Laveste antall anmeldelser på 14 år

Det ble i 2016 registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt, som er det laveste antall anmeldelser gjennom de siste 14 årene. I 2016 har det vært en nedgang i antall registrerte anmeldelser på 3,8% fra året før. Dette tyder på at byens befolkning og brukere opplever stadig færre lovbrudd.  Samtidig viser politidistriktets analyser at informasjonsteknologi er i ferd med å forandre kriminaliteten. Den skaper nye trender og utfordringer for den enkeltes integritet, som ikke nødvendigvis gjenspeiles i anmeldelser.