Aktuelt fra politiet

Politikontakter i alle kommuner

Alle landets kommuner har fått en egen politikontakt. Politikontaktene skal bidra til tettere og mer systematisk samarbeid mellom politiet og lokale aktører for å forebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn.

Tall og fakta