Asker og Bærum politidistrikt

Gjennomføring av våpenamnesti 2017

Fra 1. mars til 31. mai kan du innlevere ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse.

Åpningstider

Åpningstider

Henvendelser til Utlendingsseksjonen - publikumsekspedisjonen, krever timebestilling via https://selfservice.udi.no.  Du må også forhåndsbestille time for å søke om - eller fornye norsk pass (unntaket er nødpass). Alle passøknader i Asker og Bærum blir behandlet ved politihuset i Sandvika i Kjørboveien 33.

Arbeidet med politiets lokale organisering i Oslo politidistrikt

1. januar 2016 ble Oslo politidistrikt og Asker og Bærum politidistrikt slått sammen til Oslo politidistrikt. Det pågår nå en prosess med å bygge den nye organisasjonen, og skape et bedre politi.

Viktig informasjon fra passkontoret

Fra og med 1.mai må alle som skal søke om pass i Asker og Bærum bestille time på forhånd. Dette gjør du via: www.politi.no og klikker på "Pass". De som har behov for "drop-in" eller nødpass henvises fra samme dato til Politihuset i Oslo i Grønlandsleiret 44.

Endringer ved Utlendingsseksjonen, Sandvika etter 1. mai 2017

Politireformen har medført endringer i organiseringen av politidistriktene. Det er nå opprettet en ny felles Seksjon for utlendingsforvaltning, som fra 1. mai 2017 vil bestå av to avdelinger, avdeling Oslo og avdeling Sandvika. Dette er en midlertidig organisering i påvente av beslutning om det fortsatt skal være to oppmøtesteder i ny organisering. Publikum fra både Oslo og tidligere Asker og Bærum vil inntil videre fritt kunne velge oppmøtested i henholdsvis Oslo og Sandvika.