Asker og Bærum politidistrikt

Timebestilling for pass

Timebestilling for pass

Forhåndsbestill time ved Forvaltningsseksjonen i Sandvika når du trenger nytt norsk pass. Du må registrere e-postadresse og mobiltelefonnummer og kan bestille for flere personer i samme bestilling. Du kan også avbestille eller endre time elektronisk i samme løsning.  Nå er det høysesong for pass og man må bestille time i god tid i forveien.

Åpningstider

Åpningstider

Henvendelser til Utlendingsseksjonen - publikumsekspedisjonen, krever timebestilling via https://selfservice.udi.no.  Du må også forhåndsbestille timeavtale for å søke om - eller fornye norsk pass (unntaket er nødpass). Alle passøknader i Asker og Bærum blir behandlet ved politihuset i Sandvika i Kjørboveien 33.  

Søk om pass i tide!

Nå er det høysesong for pass, og vi beklager at det dermed blir lengre ventetid enn vanlig for å få passtime. Vi legger fortløpende ut avbestilte timer her og øker også antallet timer når vi har kapasitet til det. Merk at man bare kan bestille for 30 dager fram i tid.  I denne artikkelen har vi samlet noen av spørsmålene vi ofte får om pass.

Snarveien fra parkeringshuset stengt

Grunnet rehabilitering av fasaden mellom to av bygningene på Kjørbo, vil mellompassasjen/snarveien til politiet være stengt fra og med 4. mai. Omveien vil være skiltet. Arbeidene skal være fullført til 1. juli. En oversikt over adkomst til politiet ligger vedlagt.

Telefontid ved pass, førerkort og våpen

Ønsker du å snakke med noen om pass, førerkort eller våpen, så er felles telefontid for disse mandag - fredag fra kl. 10:00-14:00.