Nasjonale enheter

Pressekontakten i Politidirektoratet håndterer henvendelser for Politidirektoratet og Politiets IKT-tjenester.

Åpningstid beredskapsvakt: mandag til torsdag kl. 15:00 til 20:00 og fredag kl. 15:00 til 18:00.

Utover dette blir pressetelefonen besvart av jourhavende jurist, og er kun betjent for å håndtere hastesaker.

Innsyn i enkeltsaker

 • telefon: 488 87 955 (kl. 09:00–15:00)

Pressekontakten i Politidirektoratet håndterer henvendelser for Politidirektoratet og Politiets IKT-tjenester.

 • telefon: 992 07 701 (kl. 08:00–15:45)
 • telefon: 992 07 701 (kl. 15:45–08:00)

Politidistriktene

 • Stab for kommunikasjon:

 • Kommunikasjonssjef: Svein Enersen
 • Kommunikasjonsrådgiver: Julia Bergmann
 • mandag–fredag: kl. 08:00–15:30

Ved større hendelser vil kontaktinformasjon oppgis i pressemelding.

Operative hendelser hele døgnet:

 • telefon: 38 13 60 00 (kl. 08:00–15:45)
 • telefon: 38 13 65 20 (etter kl. 15:45)

Straffesaker:

Ring ansvarlig jurist eller journhavende jurist etter arbeidstid, på telefon: 38 13 65 55

 • Operative hendelser, ring operasjonssentralen på telefon: 78 97 20 17 (døgnbemannet)
 • Straffesaker, ring ansvarlig jurist eller journhavende jurist etter arbeidstid på telefon: 78 97 20 00
 • Ledelse og andre henvendelser, pressekontakt telefon: 488 87 699 (hverdager mellom 08:00–15:30)
 • e-post: kommunikasjon.finnmark@politiet.no

Operative hendingar i politidistriktet (døgnbemanna) 

Om konkrete hendingar, ta kontakt med operasjonssentralen på:

 • Mediatelefon:  70 11 89 77  

Det som gjeld organisasjon og leing og andre førespurnader frå media

Ta kontakt med kommunikasjonstaben:

Pressenummer til operasjonssentralen

 • telefon: 75 58 91 20 (døgnbemannet)

Pressehenvendelser angående straffesaker rettes til jourhavende

 • telefon: 75 58 90 00

Alle øvrige henvendelser fra media

Operative hendelser/operasjonssentralen:

 • pressetelefon 24 17 20 55 (døgnbemannet)
 • telefon: 02800

Henvendelser om organisasjon og ledelse:

 • telefon: 474 59 940 (kl. 08:00–15:30)

Henvendelser om konkrete hendelser besvares av operasjonssentralen. (Operasjonssentralen har eget pressenummer som er distribuert til media).

Øvrige mediehenvendelser:

 • telefon: 33 34 44 00 (kl. 08:00–15:30)

Stab for kommunikasjon:

Mediehenvendelser til operasjonssentralen

 • telefon: 77 79 79 99 (døgnbemannet)

Andre mediehenvendelser

 • 77 79 60 00 (mandag til fredag kl. 08:00–15:30)
 • telefon: 02800

Operative hendingar, ring operasjonssentralen:

 • pressetelefon: 55 55 66 29 (døgnbemanna)

Kommunikasjonsrådgjevar Gry Halseth:

 • telefon: 900 19 318

Kommunikasjonsrådgjevar Margrethe Gudbrandsen:

 • telefon: 480 74 747

Stab for kommunikasjon:

Pressehenvendelser til operasjonssentralene vedrørende pågående hendelser (hele døgnet):

 • telefon, Follo: 64 85 19 95
 • telefon, Romerike: 64 84 27 25
 • telefon, Østfold: 69 02 79 84

Øvrige henvendelser, pressevakt:

 • telefon: 488 66 885 (hverdager 08:00–15:30)
  Du kan ikke sende SMS.