Nasjonale enheter

Pressekontakten i Politidirektoratet håndterer henvendelser for Politidirektoratet og Politiets IKT-tjenester.

Åpningstid beredskapsvakt: mandag til torsdag kl. 15:45 til 20:00 og fredag kl. 15:45 til 18:00.

Utover dette blir pressetelefonen besvart av jourhavende jurist, og er kun betjent for å håndtere hastesaker.

Innsyn i enkeltsaker

 • telefon: 488 87 955 (kl. 09:00–15:00)

Pressekontakten i Politidirektoratet håndterer henvendelser for Politidirektoratet og Politiets IKT-tjenester.

 • telefon: 400 33 544 (kl. 08:00–15:45)
 • telefon: 992 07 701 (kl. 15:45–08:00)

Politidistriktene

 • Stab for kommunikasjon:

 • Kommunikasjonssjef: Svein Enersen
 • Kommunikasjonsrådgiver: Julia Bergmann
 • mandag–fredag: kl. 08:00–15:30

Ved større hendelser vil kontaktinformasjon oppgis i pressemelding.

Operative hendelser hele døgnet:

 • telefon: 38 13 60 00 (kl. 08:00–15:45)
 • telefon: 38 13 65 20 (etter kl. 15:45)

Straffesaker:

Ring ansvarlig jurist eller journhavende jurist etter arbeidstid, på telefon: 38 13 65 55

Operative hendelser hele døgnet:

 • Operasjonssentralens pressetelefon: 78 97 20 17

Straffesaker:

 • Ansvarlig jurist og etter arbeidstid jourhavende jurist: 78 97 20 00

Ledelse og øvrige henvendelser:

Operative hendingar i politidistriktet (døgnbemanna) 

Om konkrete hendingar, ta kontakt med operasjonssentralen på:

 • Mediatelefon:  70 11 89 77  Ålesund (tidl. Sunnmøre PD)
 • Mediatelefon: 71 58 95 37  Kristiansund (tidl. Nordmøre og Romsdal PD)

NB: Media som vanligvis når operasjonssentralen i Ålesund/Sunnmøre om konkrete hendingar må bruke 71 58 95 37 fra klokka 18.00 onsdag 26. juli til klokka 06.00 på morgonen torsdag 27. juli. 

 

 

Det som gjeld organisasjon og leing og andre førespurnader frå media

Ta kontakt med kommunikasjonstaben:

Pressenummer til operasjonssentralen

 • telefon: 75 58 91 20 (døgnbemannet)

Pressehenvendelser angående straffesaker rettes til jourhavende

 • telefon: 75 58 90 00

Alle øvrige henvendelser fra media

Operative hendelser/operasjonssentralen:

 • pressetelefon 24 17 20 55 (døgnbemannet)

Stab for kommunikasjon

mandag - fredag kl. 08:00–15:30

Kommunikasjonssjef: Jon Dagsland

Kommunikasjonsrådgiver: Hilde Urdal Fløysvik

Kommunikasjonsrådgiver: Linda Merethe Lie

Ved større hendelser vil kontaktinformasjon oppgis i pressemelding.

Operative hendelser hele døgnet:

 • Stavanger: 51 89 91 17
 • Haugesund: 52 86 83 80

Henvendelser om organisasjon og ledelse:

 • telefon: 474 59 940 (kl. 08:00–15:30)

Henvendelser om konkrete hendelser besvares av operasjonssentralen. (Operasjonssentralen har eget pressenummer som er distribuert til media).

Øvrige mediehenvendelser:

 • telefon: 33 34 44 00 (kl. 08:00–15:30)

Stab for kommunikasjon:

Mediehenvendelser til operasjonssentralen (døgnbemannet)

 • telefon: 77 79 79 99

Andre mediehenvendelser (hverdager kl. 08:00–15:30)

 • telefon: 02800
 • sentralbord, telefon: 73 89 90 00

Operative hendingar, ring operasjonssentralen:

 • pressetelefon: 55 55 66 29 (døgnbemanna) 

Andre forespurnader

Kan rettes til vår pressevakt på telefon 488 98 811

Du kan og sende e-post til kommunikasjon.vest@politiet.no

Stab for kommunikasjon

Stab for kommunikasjon består av følgende medarbeidere:

 • Arne Lutro, kommunikasjonssjef tlf: 414 32 243
 • Margrethe Myrmehl Gudbrandsen, kommunikasjonsrådgjevar tlf: 480 74 747
 • Gry Halseth, kommunikasjonsrådgjevar, tlf: 900 19 318

Pressehenvendelser til operasjonssentralene vedrørende pågående hendelser (hele døgnet):

 • telefon, Follo: 64 85 19 95
 • telefon, Romerike: 64 84 27 25
 • telefon, Østfold: 69 02 79 84

Øvrige henvendelser, pressevakt:

 • telefon: 488 66 885 (hverdager 08:00–15:30)
  Du kan ikke sende SMS.